Giới Thiệu
 • Biểu học phí hè của trường Mẫu giáo-Tiểu học Phù Đổng

  Để được hoàn tiền ăn do trẻ nghỉ học, phụ huynh phải báo và có giấy xác nhận của trường vào ngày hôm trước


                               BIỂU HỌC PHÍ
                                  (Hè từ ngày 01 đến 31/7/2009)

   A/ PHÍ HỌC TẬP - PHỤC VỤ: ( 1 )   

   +Học chương trình của Bô giáo dục đào tạo

     
   +Anh Văn ( Cambridge)   
   +Vi tính, đàn organ,Thể dục nhịp điệu, võ      
   Tổng cộng : 790.000     
   Từ 11/07- 31/07 phí là 40.000/ngày.                                                 

   

  B/ CHI PHÍ ĂN, UỐNG SỮA: ( 2 )

   
    Tiểu học (  21.000đồng/ngày  )   
    Mẫu giáo ( 16.000đồng/ngày )   

   

  C/ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:

   

   1 Tiền học phí thứ bảy :( 3 )

  (Không nhận trẻ đi xe đưa rước)

   
    * Tiểu học ( 50.000đồng/ngày )   
    * Mẫu giáo ( 45.000đồng/ngày )   
   2 Xe đưa đón (23 ngày)( 4 ) 
    * Tuyến đường chinh          : 400.000 đồng   
    * Tuyến đường rẽ nhánh     : 450.000 đồng   
   3 Nội trú/tháng( 5 ) 
    * 1.000.000 đồng/tháng   

    * Đăng ký từ 11/7 đến 31/07 tiền là 45.000/ngày

   

  TỔNG CỘNG (1) + (2) + (3)+(4)+(5)

  Lưu ý:

  *Con của Giáo viên, Nhân viên trường Phù Đổng được giảm 10% phí học tập( mục A) cho con thứ nhất, 20% cho con thứ hai.

  *Đối với Phụ huynh có con thứ hai cùng học tại trường Phù Đổng được giảm 10%, con thứ ba cùng học giảm 20%

  *Để được hoàn tiền gởi trẻ thứ 7, tiền ăn do trẻ nghỉ học, phụ huynh

  phải báo giáo viên chủ nhiệm và co giấy xác nhận của trường váo ngày hôm trước. Không hoàn tiền học phí, tiền xe đưa đón, tiền nội trú.

Các Tin Khác
HOT LINE
Địa Chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước, H. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

(0650) 3 556 556

(0650) 3 556 557

(0650) 3 556 558
(0650) 3 556 559

hopthu@phudongbencat.com