KHỐI TIỂU HỌC
Giới Thiệu
 • DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI VÀ TIÊN TIẾN HỌC KỲ I 2012-2013


  DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI VÀ TIÊN TIẾN HỌC KỲ I 2012-2013

  HỌ VÀ TÊN

  DANH HIỆU

  LỚP

  LỚP 1A

  Phạm Vũ Minh Gia Bảo

  HS GiỎI

  1A

  Trần Trọng Duy

  HS GiỎI

  1A

  Nguyễn Nhật My Phương

  HS GiỎI

  1A

  Nguyễn Hoàng Nam

  HS GiỎI

  1A

  Lê Khánh Ngân

  HS GiỎI

  1A

  Đỗ Lê Yến Nhi

  HS GiỎI

  1A

  Thái Hoàng Phát

  HS GiỎI

  1A

  Dương Lê Anh Quốc

  HS GiỎI

  1A

  Nguyễn Hồ Danh Thái

  HS GiỎI

  1A

  Nguyễn Văn Ngọc Tú

  HS GiỎI

  1A

  Huỳnh Thanh Trà

  HS GiỎI

  1A

  Nguyễn Thị Phương Uyên

  HS GiỎI

  1A

  Nguyễn Lâm Mỹ Vân

  HS GiỎI

  1A

  Phạm Hoàng Thiên

  HS GiỎI

  1A

  Nguyễn Anh Khôi

  HS GiỎI

  1A

  Nguyễn Chánh Tín

  HSTT

  1A

  Trần Nhựt Phát

  HSTT

  1A

  LỚP 1B

  Lê Tấn Đạt

  HS GiỎI

  1B

  Bùi Đức Hoàn

  HS GiỎI

  1B

  Nguyễn Kim Hoàng

  HS GiỎI

  1B

  Phạm Trung Kiên

  HS GiỎI

  1B

  Lý Gia Linh

  HS GiỎI

  1B

  Phạm Tuyết Mai

  HS GiỎI

  1B

  Trần Bảo Minh

  HS GiỎI

  1B

  Trần Vũ Ái Như

  HS GiỎI

  1B

  Trần Khiết Như

  HS GiỎI

  1B

  Nguyễn Thái Song Quyên

  HS GiỎI

  1B

  Nguyễn Thái Y Quyên

  HS GiỎI

  1B

  Trương Mẫn Thi

  HS GiỎI

  1B

  Phạm Thị Cẩm Thư

  HS GiỎI

  1B

  Man Đức Tổng

  HS GiỎI

  1B

  Trần Tuấn An

  HSTT

  1B

  Lê Nhật Huy

  HSTT

  1B

  Nguyễn Văn Long

  HSTT

  1B

  Nguyễn Thị Thanh Thảo

  HSTT

  1B

  Phạm Huỳnh Trân

  HSTT

  1B

  Nguyễn Ngọc Như Ý

  HSTT

  1B

  LỚP 2A

  Nguyễn Thị Quỳnh Hương

  HS GiỎI

  2A

  Huỳnh Gia Lạc

  HS GiỎI

  2A

  Trần Diễm Mi

  HS GiỎI

  2A

  Trần Mai Thuỷ Tiên

  HS GiỎI

  2A

  Nguyễn Chí Bảo

  HS GiỎI

  2A

  Phạm Văn Nhã

  HS GiỎI

  2A

  Bùi Nhật Sang

  HS GiỎI

  2A

  Phạm Trần Kỳ Duyên

  HS GiỎI

  2A

  Bùi Thái Sang

  HS GiỎI

  2A

  Nguyễn Thị Ngọc Thư

  HS GiỎI

  2A

  Nguyễn Thanh Hậu

  HS GiỎI

  2A

  Nguyễn Lê Bảo Nguyên

  HS GiỎI

  2A

  Nguyễn Quốc Tường Vy

  HS GiỎI

  2A

  Lương Thị Hà Thương

  HSTT

  2A

  Nguyễn Ngọc Hoàng Thy

  HSTT

  2A

  Chen Cheng Yu

  HSTT

  2A

  Trần Ngọc Ánh Minh

  HSTT

  2A

  Lê Hồ Trung Thịnh

  HSTT

  2A

  LỚP 2B

  Bùi Minh Trí

  HS GiỎI

  2B

  Nguyễn Ngọc Hân

  HS GiỎI

  2B

  Đặng Minh Khánh

  HSTT

  2B

  Nguyễn Hoàng Vũ

  HSTT

  2B

  Hoàng Tuấn Tài

  HSTT

  2B

  Nguyễn Nhật Tiến

  HSTT

  2B

  Trần Tấn Kiệt

  HSTT

  2B

  Lương Nữ Mai Nhung

  HSTT

  2B

  Nguyễn Hoàng Quân

  HSTT

  2B

  Vũ Minh Hiếu

  HSTT

  2B

  Văn Quang Thiên Phú

  HSTT

  2B

  Nguyễn Trần Tiến Luân

  HSTT

  2B

  LỚP 3A

  Ngô Thị Kiều Anh

  HS GiỎI

  3A

  Hoàng Nguyễn Duy Khánh

  HS GiỎI

  3A

  Lý Thảo Uyên

  HS GiỎI

  3A

  Tô Lê Khánh Linh

  HS GiỎI

  3A

  Nguyễn Phạm Gia An

  HS GiỎI

  3A

  Tống Ngọc Mạnh

  HSTT

  3A

  Lê Khánh Ngọc

  HSTT

  3A

  Trần Tuấn Khang

  HSTT

  3A

  Nguyễn Viết Minh Tú

  HSTT

  3A

  Nguyễn Phan Gia Phúc

  HSTT

  3A

  Lê Gia Bảo

  HSTT

  3A

  LỚP 3B

  Nguyễn Hoàng Bảo Anh

  HS GiỎI

  3B

  Đặng Phương Hà Tiên

  HS GiỎI

  3B

  Đỗ Thị Thanh Xuân

  HS GiỎI

  3B

  Nguyễn Thị Trâm Anh

  HSTT

  3B

  Nguyễn Gia Huy

  HSTT

  3B

  Thái Thanh Huy

  HSTT

  3B

  Nguyễn Đăng Khoa

  HSTT

  3B

  Bùi Tùng Lĩnh

  HSTT

  3B

  Nguyễn Thuỵ Thuỳ Ngân

  HSTT

  3B

  Nguyễn Hùng Linh Sương

  HSTT

  3B

  Bùi Quốc Thắng

  HSTT

  3B

  LỚP 4A

  Nguyễn Thị Phương Công

  HS GiỎI

  4A

  Võ Nguyễn Đăng Khoa

  HS GiỎI

  4A

  Huỳnh Thảo Nguyên

  HS GiỎI

  4A

  Nguyễn Minh Thành

  HS GiỎI

  4A

  Phan Khánh Duy

  HSTT

  4A

  Đàm Nguyên Khánh

  HSTT

  4A

  Võ Thị Trúc Ly

  HSTT

  4A

  Bùi Uyển My

  HSTT

  4A

  Ngô Xuân Phong

  HSTT

  4A

  Phạm Mỹ Quyên

  HSTT

  4A

  Lý Cẩm Sang

  HSTT

  4A

  Võ Thị Ngọc Thiện

  HSTT

  4A

  Khương Đức Thịnh

  HSTT

  4A

  Nguyễn Lê Thành Trung

  HSTT

  4A

  Phạm Tường Vi

  HSTT

  4A

  LỚP 4B

  Lê Nguyễn An

  HSTT

  4B

  Lê Anh Hào

  HSTT

  4B

  Nguyễn Khoa Nam

  HSTT

  4B

  Đỗ Thuỳ Thanh Thảo

  HSTT

  4B

  LỚP 5A

  Đặng Phương Hà Giang

  HS GiỎI

  5A

  Nguyễn Ngọc Hân

  HS GiỎI

  5A

  Lê Trang Ngọc

  HS GiỎI

  5A

  Phạm Vũ Uyên Bảo Ngọc

  HS GiỎI

  5A

  Phạm Thuỳ Trang

  HS GiỎI

  5A

  Trần Thị Minh Yến

  HS GiỎI

  5A

  Tô Huỳnh Cường

  HSTT

  5A

  Đặng Ngọc Nữ

  HSTT

  5A

  Võ Thị Phương Nguyên

  HSTT

  5A

  Nguyễn Anh Tuấn

  HSTT

  5A

  Trần Thị Yến

  HSTT

  5A

Các Tin Khác